37 de setembre

37 de setembre
Desembre 2022
Cinisme i Estoïcisme (Reus)
Dietari poètic: pomes esbossos manuscrits mecanoscrits
50 exemplars – 10 €